Tjekker du om dit brænde er tørt

Brug tørt brænde

 • Brand altid små mængder tørt brænde.  Brænde som ikke er tørret kan indeholde op imod 50% vand, og som for brændet til at ryge meget mere.
 • Opbevar brændet i stak og et tørt og ventileret sted. Frisk brænde skal ligge omkring otte til 11 måneder.

Sådan finder du ud af om dit brænde er tørt

 • Slå to stykker brænde mod hinanden. Du skal høre et højt hul lyd.
 • Tryk en nøgle eller en mønt i brændet. Tørt brænde lave en skrattende lyd, imens vådt brænde lave en mat lyd.

Køb af brænde

 • Hvis du køber brænde, som skal bruge med det sammen, så spørger sælger, hvor længe brændet har ligget.

Brand ikke

 • Brand aldrig kul eller koks, da det afleder svovldioxid, som kan forårsage sundhedsproblemer.
 • Brand aldrig husholdningsaffald, drivtømmer, behandlet eller malet træ, da det kan forurene luften eller udlede giftgasser f.eks.:
  • Gamle telefonpæle er mættet i bundet med pesticider som kreosot.
  • Gammelt malede træ kan indeholde bly-baseret maling og bør ikke brændes.